Produktionsmarknad


Vi har kunder från både hemmamarknaden och utomlands. Chefer för HC Blow Moulding Factory har god kommunikationsförmåga och god servicekänsla. Vår huvudsakliga försäljningsmarknad:

Inhemsk marknad 20 %

Sydamerika 15 %

Nordamerika 20,00 %

Europa och Storbritannien 20,00 %

Asien: 15 %

Övriga: 10 %